Археологія

 

Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури. У 2-х  томах. Т. 1. Сакральна спадщина Гуцульщини. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2011. 447 с.

Книга підготовлена на основі історико-археологічних досліджень 2006-2011 років колективом Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Каталог уперше вводить у науковий обіг як джерела сотні оригінальних стародавніх, середньовічних і новочасних пам’яток, розкриває етапи цивілізаційного поступу краю, особливості розвитку його етнічної історії, духовної і матеріальної культури. До першого тому ввійшли пам’ятки сакральної спадщини давнього і середньовічного населення Галицької Гуцульщини, зокрема скельні святилища і ритуальні камені, що супроводжуються унікальними петрогліфічними комплексами. У книжці відображено також християнську монастирську традицію в період середньовіччя і нового часу.

 

Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури. У 2-х  томах. Т. 2. Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2011. 267 с.

До другого тому видання включено пам’ятки оборонного характеру – давні городища, середньовічні замки та укріплені двори, які були центрами суспільно-політичного, економічного і культурного життя краю. Досліджено джерела та осередки традиційного солевидобутку. Висвітлено роль і значення давніх транскарпатських, транс’європейських шляхів. Для істориків, етнологів, археологів, музейних працівників, краєзнавців, викладачів і студентів, учителів та учнів, а також усіх шанувальників старожитностей Українських Карпат.

 

Кугутяк М. В. Бубнище. Скельне святилище Великої Богині в Карпатах. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2015. 144 с.

Книга “Бубнище. Скельне святилище Великої Богині в Карпатах” є результатом багаторічних наукових пошуків професора Прикарпатського національного університету Миколи Кугутяка. За підсумками досліджень, скельний комплекс уперше постає як унікальна стародавня сакральна пам’ятка загальнонаціонального і європейського значення. Виявлено комплекс не відомих досі антропо- і зооморфних наскельних зображень, знаків і символів, нижніх і верхніх жертовників, зроблено спробу реконструкції релігійного світогляду, структури міфоритуального простору, теогонії і космогонії святилища.

 

 

 

Kugutiak M. Kamena svetišta ukrajinskih Karpata. Zagreb, 2018. 174 s.

Монографія професора Микола Кугутяка «Кам’яні святилища Українських Карпат» («Kamena svetišta ukrajinskih Karpata»), що побачила світ у 2018 р. хорватською мовою.