Сокільський хребет І

Брамоподібні святилища Сокільських вершин І

За формою Лесівське святилище на Сокільському хребті нагадує еліпс у продовгуватому прямокутнику завдовжки понад 50 м, завширшки біля 20-ти м. Підтесані дві скельні платформи становлять своєрідні сакральні ворота, браму. Як уже зазначалося, прохід між скелями зорієнтовано в напрямку схід–захід, відповідно північну й південну сторони прикривають скелі. Вруби для наскельної забудови розміщені в східній частині святилища. Північно-східна, східна й південно-східна сторони святилища оточені кам’яними стінами, що тягнуться на сотні метрів. Як правило, каміння великих розмірів. Висота стіни 0,5–1,2 м, що вказує радше на їх культовий, ніж оборонний чи господарський характер. З інших боків святилище оточують стрімкі урвища.

За характером наскельних зображень, структурними особливостями можна дійти висновку про те, що на Лесівському камінні виявлено унікальне святилище, яке має складну структуру. На східній і західній сторонах скельного комплексу викуто однопрофільні образи у вигляді птаха і ящера, головних релігійно-міфологічних персонажів світогляду індоєвропейських племен, заснованого на бінарній циклічно-коловоротній системі. Важливою конструктивною особливістю святилища є його брамоподібна форма, зорієнтована за лінією схід–захід (весняне й осіннє рівнодення). Святилище відзначається також наскельними зображеннями різноманітних, в основному солярних, знаків і символів, а також наявністю жертовного каменя, дерев’яної прибудови й кам’яних валів.