Виставки

Виставка “Пам’ятки духовної культури Українських Карпат” є результатом Карпатської археологічної експедиції Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 2006-2019 рр. під керівництвом професора Миколи Кугутяка та багаторічних наукових пошуків науковців Інституту. За результатами досліджень скельних комплексів відкрито унікальні стародавні сакральні пам’ятки загальнонаціонального і європейського значення епохи неоліту-енеоліту. Виявлено комплекси невідомих досі антропо- і зооморфних наскельних образів, знаків і символів, які відображають особливості світогляду стародавнього населення Українських Карпат, зокрема космогонічні й теогонічні уявлення, а також структуру міфоритуального простору.

На території Українських Карпат, за результатами досліджень, відомо сотні курганних могильників, які відносяться до різних історичних епох (від енеоліту до середньовіччя). Вони є не лише місцем поховань, але завжди були для давнього населення окремими святилищами та релігійними центрами. Їх  орієнтація та планіграфія часто має сакральний зміст, зокрема пов’язаний з календарною обрядовістю.

У результаті багаторічних комплексних досліджень встановлено Карпатський і Дністровський пояси чернечих печерних пам’яток, які нараховують сотні культових об’єктів, що беруть свій початок VІІІ-ІХ століття. Вони засвідчують значне поширення печерно-аскетичної форми чернечої аскези.

Виставка складається із чотирьох частин:

  • Частина 1. У пошуках індоєвропейської прабатьківщини. Відкриття забутої сакральної спадщини
  • Частина 2. Кургани Прикарпаття: могили, святилища, ритуальні комплекси
  • Частина 3. Городища – святилища Прикарпаття
  • Частина 4. Монастирські обителі Прикарпаття.