Кобильник Роман Васильович

Роман Васильович Кобильник – фахівець І категорії Навчально-наукового інституту історії, етнології і археології Карпат, спеціаліст з історії ІІ Речі Посполитої, історії польських політичних партій міжвоєнного періоду.

Народився 23 листопада 1976 року в селі Черче Рогатинського району  Івано-Франківської області. Закінчив Черченську ЗОШ І – ІІІ ступенів (1994 р.). З 1994 р. до 1999 р навчався на історичному факультеті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, який закінчив з відзнакою. У 1999 – 2002 рр. – аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського університету.

З 2002 р. асистент кафедри історії слов’ян, у 2009 р. переведений на посаду старшого викладача. Викладає навчальні дисципліни: “Історія Центрально-Східної Європи нового часу”, “Слов’яни і європейська цивілізація”, “Суспільно-політичні процеси в слов’янських країнах у міжвоєнний період у шкільній програмі”.

Сферою наукових інтересів є польсько-українські партійно-політичні відносини міжвоєнного періоду. У своїх дослідженнях він висвітлює ставлення провідних польських державних і політичних діячів до українського питання, діяльність польських політичних партій та організацій, концептуальне осмислення ними проблем національної політики Польщі, український національно-визвольний рух 20 – 40-х рр. ХХ ст. Опублікував низку праць з даної проблематики.