Історія

Науково-дослідний Інститут історії, етнології і археології Карпат створено у квітні 2008 р. як структурний підрозділ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Інститут, у якому діють відділи історії, етнології та археології, покликаний інтегрувати спеціалістів в галузі гуманітарних наук для якомога повнішого використання їх наукового потенціалу. Тому до виконання наукових проектів залучаються провідні вчені Прикарпатського університету, а також інших науково-дослідних і навчальних закладів, фахівці країн Карпатського регіону.

Професор Микола Васильович Кугутяк – засновник і керівник Інституту

Дана установа подає пропозиції Івано-Франківській обласній раді щодо взяття на облік пам’яток традиційної культури і археології, приймає участь в пам’яткоохоронних, культурно-освітніх і туристично-рекреаційних заходах Івано-Франківської обласної Ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За редакцією проф. Миколи Васильовича Кугутяка у 2009 р. розпочато випуск нового наукового видання, присвяченого карпатознавчій проблематиці – «Карпати: людина, етнос, цивілізація». До нього увійшли статті як працівників самого науково-дослідного Інституту та багатьох вітчизняних фахівців, а також зарубіжних авторів з Російської Федерації, Молдови, Угорщини, Румунії, Словаччини, Словенії та США. Історичні, етнологічні й археологічні дослідження, вміщені у першому випуску журналу, дають можливість говорити про Карпатський регіон як про контактну зону багатьох давніх цивілізацій Європи і Азії.

Працівники Інституту в 2011 р.

(стоять: к. і. н. Петро Костючок, к. і. н. Богдан Томенчук, д. і. н. Микола Кугутяк, к. і. н. Михайло Паньків, ст. викладач Ігор Кочкін; сидять: к. і. н. Оксана Дрогобицька (зліва), к. і. н. Ірина Дмитрук (справа))

Відділ етнології очолив старший науковий співробітник, к.і.н. Михайло Ілліч Паньків. Під його керівництвом працівники відділу здійснюють комплексні міждисциплінарні дослідження з таких проблем: соціокультурні та етнополітичні процеси в Карпатському регіоні від найдавніших часів до сьогодення; картографія пам’яток матеріальної й духовної культури Українських Карпат; вплив глобалізаційних процесів на зміни в традиційно-побутовій культурі гуцулів, бойків і лемків (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

Особлива увага приділяється збору польових матеріалів та картографуванню топоніміки населених пунктів Прикарпаття. Для цього працівники відділу активно залучають студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Зібрані в процесі польових експедицій матеріали підлягають детальній обробці та архівуванню й передаються на зберігання у Науковий етнографічний архів факультету історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Співробітники відділу етнології надають методичну допомогу громадським музейним установам. Зокрема, фахову консультаційну підтримку отримали працівники низки музеїв Снятинщини та музею «Бойківщина» імені Омеляна та Тетяни Антоновичів (м. Долина). Великого значення надається і розширенню мережі вже існуючих музейних установ, розбудові нових центрів із вивчення історії та етнографії краю. Так, у 2009 р. старший науковий співробітник М. Паньків взяв активну участь у створенні Музею етнографії Покуття у Городенці та відновленні садиби о. Андрія Бандери в Історико-меморіальному музеї Степана Бандери (с. Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області).

За перші два роки роботи відділу його працівники видали понад 20 наукових статей та виступили співавторами фундаментальної наукової праці «ЗУНР (1918–1923): Ілюстрована історія».

Інститут співпрацює із багатьма вітчизняними науковими установами. Серед них першість займають Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені М. Рильського НАН України (м. Київ), Інститут народознавства НАН України (м. Львів), Інститут українознавства  НАН України (м. Львів), кафедра етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, кафедра історії України Ужгородського національного університету. Із зарубіжних установ слід назвати Інститут праісторії університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща), Інститут етнології і культурної антропології Варшавського університету (м. Варшава, Польща), Інститут військової історії Міністерства оборони Угорської республіки (м. Будапешт, Угорщина), Інститут етнології Словацької Академії Наук (м. Братислава, Словаччина), Німецький історичний інститут (м. Варшава), Інститут Східноєвропейської історії Віденського університету, Повітовий музей Сату-Маре (м. Сату-Маре, Румунія) та інші.

Станом на сьогодні установу реорганізовано у Навчально-науковий інститут історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протягом 2016-2021 рр. директором Інституту був кандидат історичних наук Михайло Ілліч Паньків. Наразі Інститут історії, етнології і археології Карпат очолює доктор історичних наук, професор Микола Васильович Кугутяк. Працівниками Інституту є два провідних фахівці та один фахівець І категорії.