«Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія» – переможниця конкурсу «Книжка року 2021»

«Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія» (у 4 томах) стала переможницею конкурсу «Книжка року 2021» в номінації «Минувшина. Популярні видання / історична публіцистика» розділивши перше місце із книгою Володимира В’ятровича «Нотатки із кухні переписування історії».

    Комплексне енциклопедичне видання присвячене 100-літньому ювілею проголошення ЗУНР. Енциклопедія покликана задовольнити потреби української громадськості у максимально достовірному довідковому виданні з історії українських визвольних змагань 1918 – 1923 рр. у Наддністрянській Україні, підсумувати і узагальнити досягнуті здобутки національної історіографії, зробити їх доступними у науковому та навчальному процесах.

    Видання висвітлює політичні, соціальні, економічні, релігійні, військові, воєнні та інші питання становлення та розвитку ЗУНР й адресоване українській молоді, студентству, науковцям, учителям, широкому загалові, усім, для кого українська історія є джерелом не тільки знань, а й патріотичного натхнення та наснаги до суспільної праці. За масштабами охоплення проблеми Енциклопедія не має аналогів в українській історіографії. Її зміст підпорядкований єдиній меті: на основі наукового підходу, використовуючи нові джерела і фотодокументи, надбання сучасної української і зарубіжної історіографії, відтворити в енциклопедичному форматі складну й величну сторінку з літопису українського державотворення; за допомогою описових та ілюстративних засобів показати різноманітні сторони державного, суспільного та повсякденного життя наших дідів і прадідів. Суть і дух Енциклопедії спрямовані на всебічне поліфонічне висвітлення різних аспектів історичного буття українського народу колишньої Австро-Угорської імперії, який спромігся не тільки голосно заявити, а й практично реалізувати власну державницьку ідею. Водночас презентована Енциклопедія є щирою даниною пам’яті сучасного покоління громадян України десяткам тисяч борців, які віддали своє життя за свободу рідного краю і народу, за його право жити у власній вільній незалежній суверенній і соборній Українській державі.

    Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника виступив ініціатором і співорганізатором даного видання. Серед науковців нашого університету до підготовки Енциклопедії активно долучилися І. Цепенда, М. Кугутяк, С. Адамович, С. Борчук, С. Боян-Гладка, Л. Бурачок, В. Бурдуланюк, М. Васильчук, О. Вівчаренко, В. Великочий, М. Вітенко, П. Гаврилишин, Т. Галицька-Дідух, М. Ґеник, В. Дебенко, С. Дерев’янко, Т. Дерещук, О. Дрогобицька, Л. Дрогомирецька, Ю. Довган, О. Єгрешій, О. Жерноклеєв, Б. Кіндратюк, В. Клапчук, В. Комар, В. Климончук, С. Кобута, Л. Кобута, А. Королько, О. Марущенко, В. Марчук, А. Міщук, М. Міщук, І. Монолатій, М. Москалюк, М. Нагорняк, О. Новосьолов, Г. Паска, І. Пилипів, І. Райківський, Б. Савчук, М. Сигидин, І. Федоришин, Б. Хруслов, Л. Шологон, Л. Щербін, а також працівники Інституту історії, етнології і археології Карпат Петро Сіреджук, Роман Кобильник і Богдан Паска. 

    Вітаємо із успіхом колектив наших авторів!