Участь працівників Інституту історії, етнології і археології Карпат у підготовці Енциклопедії ЗУНР

 29 жовтня 2021 р. у Центрі інноваційних освітніх технологій (MoPED) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника презентовано чотиритомне видання енциклопедії «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923». Задум видати ґрунтовну наукову працю з історії Західно-Української Народної Республіки виник шість років тому. Тоді 250 науковців із провідних історичних інституцій України та Канади почали цю, без перебільшення, титанічну працю. Головою редакційної колегії видання виступив декан факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, доктор історичних наук, професор Микола Кугутяк, а координатором проекту – директор Навчально-наукового центру дослідження історії українського національно-визвольного руху ім. О. Ю. Карпенка, кандидат історичних наук, доцент Микола Вітенко.

«Це такий зріз життя ЗУНР у всіх його вимірах – від зовнішньої та внутрішньої політики до побутового життя. Створення ЗУНР – це подія, яка без сумніву, сколихнула все західноукраїнське суспільство, і 103 роки тому загальна історична обстановка, що склалася на західноукраїнських землях, в чомусь була подібна до обстановки, яку ми і зараз переживаємо: пандемія, Перша світова війна, загрози українській незалежності. Все це висувало перед західноукраїнським суспільством нові чергові виклики, на які потрібно було давати відповіді. І ось цей феномен Західно-Української Народної Республіки розкриває це видання. Найбільше вражає та величезна кількість молоді, підлітків, які горіли боротьбою за незалежність України. Це свідчить, що то було національно свідоме суспільство», – зазначив автор ідеї видання та голова редакційної колегії, професор Микола Кугутяк.

    Видання презентує комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – доби Західно-Української Народної Республіки. Праці науковців, які трудилися над енциклопедією ЗУНР, свідчать про те, що ЗУНР мала абсолютно не регіональне, а всеукраїнське значення. Її створення, переконаний доктор історичних наук, професор Володимир Великочий, було подією загальнонаціональною і підтвердило прагнення українців жити в єдиній державі і називати себе українцями на всьому історично-географічному просторі – від Дону до Сяну.

Презентовані книги чотиритомного видання енциклопедії «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923» є результатом тривалих досліджень з досліджуваної проблеми. Видання розкривають питання передумов, причин, перебігу Української національно-демократичної революції на Західно-Українських землях (Галичині, Буковині та Закарпатті) у 1918–1923 рр.; аналізують обставини польсько-української війни 1918–1919 рр.; висвітлюють дипломатичну діяльність ЗУНР; простежують процеси українського державотворення; підкреслюють значення соборності України для долі всього українського народу; акцентують увагу на біографіях творців та захисників української держави, більшість з яких раніше була відома лише вузькому колу науковців. Видання містять численні ілюстрації – фотографії, репродукції картин та малюнків, карти, схеми тощо.

Активну участь у підготовці усіх чотирьох томів видання взяли науковці Інституту історії, етнології і археології Карпат. Зокрема, провідний фахівець, доктор історичних наук Петро Сіреджук є автором 139 гасел, провідний фахівець, кандидат історичних наук Богдан Паска – 305 гасел, а фахівець І категорії Роман Кобильник – 16 гасел. У томі І (2018 р.) наявні 158 гасел працівників Інституту, в томі ІІ (2019 р.) – 132 гасла, в томі ІІІ (2020 р.) – 67 гасел, і в томі IV (2021 р.) – 103 гасла. Крім того, провідний фахівець Богдан Паска брав активну участь в технічному редагуванні і вичитці макетів томів ІІ, ІІІ і IV. Всього в усіх 4-х томах видання енциклопедії наявні 460 статей працівників Інституту історії, етнології і археології Карпат, що становить 14% від загальної кількості гасел.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *