Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи»

18 травня 2023 р. у четвер в Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти в умовах Нової української школи» (онлайн).

    Підключення через платформу Google Meet, реєстрація учасників і гостей конференції на платформі з 10.30 год. та початок пленарного засідання конференції об 11.00 год. за покликанням: https://meet.google.com/eau-hcke-wmo

    Організаторами конференції є кафедра історії України і методики викладання історії у співпраці з Департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківським обласним державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франківською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України та Науково-дослідним інститутом історії церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

    Робота всеукраїнського науково-практичного форуму планується у форматі пленарного і секційних засідань за такими основними напрямами: концептуальні засади НУШ при вивченні історії рідного краю в закладах освіти: виклики та реалії; історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти територіальних громад: зміст та особливості; науково-дослідницька і пошуково-краєзнавча діяльність у закладах освіти: інноваційні і традиційні підходи; формування компетентностей здобувачів освіти через призму історико-краєзнавчих досліджень; місце і роль учителя та керівника гуртка в освітньому середовищі НУШ; музей закладу освіти як платформа краєзнавчих досліджень у контексті НУШ; позакласна і позашкільна краєзнавча гурткова робота як засіб національно-патріотичного виховання учнівської і студентської молоді.

    У роботі наукової конференції візьмуть участь науковці, викладачі, вчителі, керівники гуртків закладів загальної середньої і позашкільної освіти, музейні працівники, студенти і аспіранти з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та ін. (більше 90 учасників).

    Конференція має на меті: розширити знання про історичне краєзнавство як комплексне вивчення історії краю і громадський рух, про методику історико-краєзнавчої роботи як одну з важливих його форм у закладах освіти; упорядкувати дослідження про рідний край та їх джерельну базу, способи використання, форми організації краєзнавчої діяльності, застосування краєзнавчих знань в освітньому процесі в умовах Нової української школи; засвоїти і поглибити теоретичні та практичні знання, уміння і навички педагогів, студентів й учнів з організації історико-краєзнавчої, пошукової, музейної, пам’яткоохоронної діяльності в закладах освіти в умовах НУШ; формувати загальні, спеціальні, професійні компетентності, необхідні для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності.