Участь викладачів та студентів ПНУ у ХІV Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій конференції

27–28 жовтня 2023 р. викладачі та студенти ПНУ взяли участь у ХІV Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій конференції, яка відбулася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у змішаному офлайн – онлайн режимі. Організаторами міжнародного наукового форуму виступили кафедра історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Науково-дослідний Центр Буковинознавства та Чернівецьке обласне відділення Національної спілки краєзнавців України.

На конференції було заявлено 84 доповідей і повідомлень учасників з міст Грацу (Австрія), Варшави, Зеленогори (Республіка Польща), Кишинева (Молдова), Києва, Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, Івано-Франківська, Вінниці, Житомира, Чернівців, Кам’янця-Подільського, Ізмаїла, Кременця. Науковий форум відбувався у форматі пленарного та чотирьох секційних засідань. Зокрема, на пленарному засіданні виступив доцент кафедри історії України і методики викладання історії України і методики викладання історії Андрій Королько з темою доповіді «Наукові та історико-краєзнавчі дослідження з вивчення Покуття».

Більшість учасників з м. Івано-Франківська виступили в онлайн режимі у другій частині Міжнародної наукової конференції на секції «Краєзнавство та історична регіоналістика». Так, з доповідями і повідомленнями виступили: завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Ігор Райківський і студентка І курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Магістр» Іванна Палійчук («Ольга Ільків – зв’язкова Романа Шухевича: штрихи до політичного портрету»), провідний фахівець Навчально-наукового інституту історії, етнології і археології Карпат Богдан Паска («“Справа педагогів”: розправа радянського режиму над прикарпатськими-вчителями наприкінці 1950-х рр.»), аспіранти цієї ж кафедри Світлана Галемчук («Формування інфраструктури на Галицькій Гуцульщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.»), Андрій Ципуга («Взаємини Опанаса Заливахи із київськими шістдесятниками в першій половині 1960-х рр.»), Андрій Бойда («Родинне походження Василя Порайка (1888–1937 рр.)»), студент ІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Магістр» Владислав Луцик («Методи боротьби радянської агентури проти націоналістичного підпілля на Станіславщині у другій половині 1940-х рр. – першій половині 1950-х рр.»). На секції «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» виступила студентка ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» Марія Перегінчук («Опозиційна поезія у самвидавному часописі “Український вісник” (1970–1972 рр.)»).

Протягом усього дня проведення Міжнародної наукової конференції тривали гострі, але плідні дискусії, основні аргументи яких стали основою для вироблення спільного рішення наукового засідання, про неабияку важливість узагальнення джерелознавчих та історіографічних здобутків з історії України, краєзнавства, історичної регіоналістики, спеціальних історичних дисциплін, історії Буковини та Північної Бессарабії.

Закриваючи зібрання, її господарі відзначили високий науковий рівень доповідей учасників, полемічність їхніх виступів, що сприяє розвитку досліджень з історії України та рідного краю, налагодженню наукової комунікації та обміну власними науковими здобутками. За підсумками конференції видано збірник тез доповідей ХІV Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Чернівці, 2023. 226 с.).