Участь у позачерговому засіданні експертної комісії з історії

4 березня 2024 р. провідний фахівець Інституту історії, етнології і археології Карпат Богдан Паска взяв участь у позачерговому засіданні експертної комісії з історії Міністерства освіти і науки України. Головував на засіданні завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, д.і.н., проф. Потильчак Олександр Валентинович (голова експертної комісії). Секретарем була старший науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в НУШ Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», к.і.н. Гурська Олена Костянтинівна.

    Під час засідання було розглянуто 6 доопрацьованих об’єктів грифування – підручників із навчальних курсів «Історія України», «Всесвітня історія», призначених для учнів 11 класу. Провідний фахівець Інституту історії, етнології і археології Карпат Богдан Паска представив на розгляд комісії довідку про доопрацювання підручника з навчального курсу «Історія України (рівень стандарту)» для 11 класу авторства Акіма Галімова, Олександра Гісема й Олександра Мартинюка. Висновок експерта був підтриманий і затверджений експертною комісією. Комісія запропонувала МОН України відхилити проєкт підручника. У результаті обговорення було відхилено ще 3 проєкти підручників; 2 проєкти відправлено на повторне доопрацювання.