Проведено фахову експертизу підручника з історії України

28 лютого 2024 р. провідний фахівець Інституту історії, етнології і археології Карпат Богдан Паска взяв участь у засіданні експертної комісії з історії Міністерства освіти і науки України. Головували на засіданні завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, д.і.н., проф. Потильчак Олександр Валентинович (голова експертної комісії) та головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Євтушенко Раїса Іванівна. Секретарем була старший науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в НУШ Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», к.і.н. Гурська Олена Костянтинівна.

    Під час засідання було розглянуто 10 об’єктів грифування – підручників із курсів «Історія України», «Всесвітня історія», призначених для учнів 11 класу. Богдан Паска представив на розгляд комісії експертний висновок на підручник з навчального курсу «Історія України (рівень стандарту)» для 11 класу авторства Олександра Гісема й Олександра Мартинюка. Висновок експерта був підтриманий і затверджений експертною комісією. Комісія запропонувала відправити підручник на ґрунтовне доопрацювання з урахуванням зауважень експерта.