Етнологія

Робота відділу етнології

У 2021 р. з ініціативи декана факультету історії, політології і міжнародних відносин, доктора історичних наук, професора Миколи Васильовича Кугутяка етнологічний відділ Інституту історії, етнології і археології Карпат досліджує тему «Зображальні джерела до вивчення історії пам’яток нематеріальної культури Карпатського регіону».

У контексті даної тематики М. В. Кугутяком та Світланою Петрівною Боян-Гладкою (кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології) вивчається підтема «Паломницько-відпустова традиція в зображальних джерелах нематеріальної культури», що стане основою третього тому наукового видання «Гошівська обитель Богородиці на Ясній Горі в Карпатах».

Метою дослідження є пошук та вивчення фотоматеріалів відпустових прощ населення Карпатського регіону до Гошівського монастиря з кінця ХІХ ст. до сьогодення; узагальнення та систематизація зображальних джерел; класифікація зображальної інформації за територіальним і соціально-віковим призначенням.